Archives: <span>Team Members</span>

Bojana Radulović

Bojana Radulović je master filolog francuskog jezika i književnosti. Edukacija i komunikacija su njene strasti. U Nada Kalo Centru je zadužena za komunikaciju sa klijentima, tehničku i logističku podršku. Pored toga, pomaže u realizaciji i koordinaciji različitih aktivnosti, kurseva, sastanaka i konferencija.

Aleksandra Biberčić

Jas am Aleksandra, psihoterapeut u edukaciji iz relacione transakcione analize. Trenutno završavam master studije iz oblasti psihoterapije. Pored psihoterapije, volontiram u centru za prevenciju samoubistva “Srce” pružanjem emotivne podrške ljudima u psihičkoj krizi.

Ivana Novčić

a sam Ivana Novčić, master psiholog i psihoterapeut transakcione analize u edukaciji. U toku celog procesa psihoterapije, koji je neretko dug, bavimo se otkrivanjem i preispitivanjem Vaših misli, osećanja i ponašanja i zajedno tražimo najbolji mogući put do cilja do koga želite da dođete.

Jovana Bojovic

Verujem da je odnos između klijenta i terapeuta ključan za efikasan psihoterapijski proces. Tokom rada cilj mi je da u potpunosti podržim, razumem i saslušam klijenta.

Nataša Milijanović Todorović

U svom radu primenjujem pristup usmeren na odnos između klijenta i terapeuta koji smatram ključnim za uspešan psihoterapijski proces. Imam višegodišnje iskustvo u kreiranju i realizovanju psiholoških programa namenjenih ličnom razvoju.
Maja Stepanović

Maja Stepanović

Pored zvaničnog obrazovanja prošla sam i mnoge dodatne edukacije i radionice u cilju sticanja iskustva i stručnog usavršavanja. Glavne oblasti mog rada su individualna psihoterapija (sa odraslima), psihološko savetovanje, izrada nalaza i mišljenja psihologa (u različite svrhe).
Jelena Grdinic

Jelena Grdinić

Verujem da su svi ljudi u svojoj suštini ok i spremna sam da zajedno otkrivamo šta je ono što vas koči i ometa da živite život kakav zaslužujete. Potreba svakog čoveka je potreba za bliskošću, da se oseća prihvaćeno, sigurno i vrednovano, kroz rad sa klijentima stremim ka takvom odnosu.
Nada Kalo Ćukalovć

Nada Kalo Ćukalović

"Forrest, ko ćeš biti kada odrasteš?- Kako ko ću biti? Zar ja neću biti ja kada odrastem!?"- iz filma Forrest Gump. Potrebni ste svojoj budućnosti, Vašoj prošlosti niste više potrebni. Zato dozvolite svojoj sadašnjosti rast, pažnju, razvoj, podršku i ljubav.

Jelena Ignjatović Munćan

Oblasti moga rada su individualna psihoterapija sa odraslima i mladima iznad 15 godina, psihološko savetovanje, pružanje podrške u prevazilaženju različitih životnih izazova i podsticanje ličnog razvoja.